Chớ biết khi mô cho nước SL hấn cạn

Tac.Ke

Well-known member
5/9/08
173
0
30
+**TCDK-SLNA**+
MUSVN Đồng
0
Points
0
âỳ...lo quá
anh vượng mà đá tièn vệ tấn công
văn bình đá phòng ngự
bộ đôi tiền vệ nhất vn
 

Tac.Ke

Well-known member
5/9/08
173
0
30
+**TCDK-SLNA**+
MUSVN Đồng
0
Points
0
thanks bạn phát nữa... uh'm
tại dân nghệ an nghèo quá mà... chán thật
cái nôi bóng đá của VN mà thế thì thật là...
 

asa 3389

lang thang dưới mưa
8/4/08
812
0
thủ đô ngàn năm văn hiến
MUSVN Đồng
0
Points
0
...vấn đề muôn thủa...oak...làm gì phải mơ becamex hay viettel....đã mơ thì ta hãy mơ hẳn ARM hay là cái thằng tài trợ của MC ý...nhg mà dream is dream only...buồn.......